A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró sportorvosi engedélyek érvényessége

news

A 2021. december 03-án megjelent Magyar Közlönyben foglaltak szerint, a 674/2021. (XII. 3.) Kormány rendelet alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró sportorvosi engedélyek a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek.

- Az OSEI tájékoztatója ezen a linken olvasható.

 
- Az erről szóló kormányrendelet részletesen:

„A Kormány 674/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete a sportorvosi engedélyek érvényességének a veszélyhelyzet idejére történő meghosszabbításáról A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

§ (1) A  sportorvoslás szabályairól és a  sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm.  rendelet alapján kiadott és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt lejáró sportorvosi engedélyek a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek. (2) Az (1) bekezdés szerint lejáró sportorvosi engedély pótlásának nincs helye. (3) Az (1) bekezdés szerinti új érvényességi időt a sportorvosi engedélyen nem kell feltüntetni.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 3. § a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.”