Banda Tibor - Szövetségi kapitány
Az íjászattal 2000-ben ismerkedtem meg Szegeden. Egyesületemnél, az UTC-nél 2005 óta utánpótlás neveléssel, edzői és vezetőségi tagi feladatok ellátásával foglalkozom. A középfokú íjász sportedzői végzettséget 2011-ben szereztem meg kitűnő eredménnyel. A Magyar Íjász Szövetség többszintű edzőképzésén a 3. szintet teljesítettem. 2011-2013-ig az ifjúsági korcsoportú pályaíjászok nemzeti edzője voltam. 2013-ban felkérést kaptam a szövetségi kapitányi pozíció betöltésére és a feladatok elvégzésére, amit azóta is nagy örömmel és lelkesedéssel végzek. Reformokat vezettem be a hazai pályaíjászat oktatásában és alapjaiban dolgoztam át a szövetség „Level” rendszerű edzőképzés anyagát. Elindítottam és töretlenül dolgozom az egyforma alapokon nyugvó íjászoktatásért, az „egy közös iskola” megteremtéséért. Hiszem, hogy ez sportunk dinamikus fejlődésének egyedüli kulcsa. Célom, hogy az elkövetkező években a nemzeti edzőkkel karöltve lefektessük és megerősítsük az egységes íjászoktatás alapjait, így megfelelő környezetet teremtve az ifjú íjászok fejlődéséhez és az olimpiai sport nemzetközi színvonalának emeléséhez.
„Az íjászat…
… önmagunk belső megfigyelése, megismerése,
… elménk ellenőrzése, irányítása,
… a belső csend és nyugalom,
… a HARMÓNIA”
Sipos Gábor - Nemzeti edző
2008-ban, lányom iskolájából hazajövet, lelkes szavakkal újságolta: „Apa, íjászok vannak a tornateremben!”. Még azon a héten csatlakoztam az újonnan alakult Hajdú Íjász klubhoz, először mint lelkes tanuló, majd később - elvégezve L-1 segédedzőit, mint segítő. 2013-ban a sikeres L-3 szint teljesítése után abban a megtiszteltetésben lett részem, hogy tagja lehettem annak a Magyarországon létrejött nemzeti edző csoportnak, akik Banda Tibor szövetségi kapitány vezetésével, hazánkban egy működő és fejlődő, egységes alapokat teremtő íjásziskolának a sajátos tartalmi alapjait létrehozták. Ezen törekvés külső és belső formálódása napjainkig tart, hiszen sohasem lehet teljesen készen. Munkám célja, hogy az utánpótlás keresés-nevelés folyamatos legyen és az íjászaton keresztül életükben sikeres, egészséges test-lélek embereket neveljünk a sportnak és az országunknak.
„Segítsük egymást a fejlődésben,
csak egy kicsit mindig tovább,
egy mozdulat lágyul, keményedik egy izom
a célom csukott szemmel jobban látom
és elérem, tudom”
A nyíl és az íj eszközök tárgyak, de bennünk élővé válnak!
Somogyvári Rita - Nemzeti edző
2007-ben ismerkedtem meg az íjászattal, ekkor csatlakoztunk fiammal a pécsváradi Mecsek Íjász Egyesülethez. 2012-ig versenyeztem tradicionális, majd vadászreflex kategóriában. Autodidakta módon sajátítottam el ismereteim nagy részét, majd a „tudatos” útra lépve 2013-ban a Pécsi Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet szervezésében középfokú sportedző/íjászedző szakképesítést szereztem, jeles minősítéssel. Még ugyanebben az évben bekapcsolódtam a Magyar Íjász Szövetség Level 3 szintű képzésébe, mely 2015-ben nemzeti edző képesítéssel zárult.
2013-ban kezdtem Banda Tibor szövetségi kapitány irányítása alatt a nemzeti válogatott pályaíjász szakágában azt a munkát, mely elsősorban az utánpótlás nevelésére irányul. Olyan szakmai csoporttal dolgozhatom együtt, akikkel a felnőttoktatásban is kiteljesedhetünk és teljesen új rendszert építve valósíthatjuk meg az íjászoktató képzést.
„Csak amiben mi magunk hiszünk, azt hiszik el nekünk mások.”