Pályázati felhívás a 2022-es terep és 3D íjászversenyek lebonyolítására

news

A Magyar Íjász Szövetség pályázatot ír ki az alábbi 2022-es íjászversenyek lebonyolítására:
 
3D íjász versenyek:
-    GP1 (kétnapos verseny)
-    GP2 (kétnapos verseny)
-    GP3 (kétnapos verseny)
-    GP4 (kétnapos verseny
-    OB kétnapos verseny)
 
Terepíjász versenyek:    
-    GP1 (kétnapos verseny)
-    GP2 (kétnapos verseny)
-    GP3 (kétnapos verseny)
-    OB (kétnapos verseny)
 
 
A versenyek időpontja:
- Az egyes szakágakhoz tartozó versenyek időpontjának meghatározásánál figyelembe kell vennie a pályázónak a versenysorozatok egyes tagjainak már meglévő időpontjait
- Az adott szakág hazai versenye nem ütközhet a szakág nemzetközi versenyével
- A tervezett versenyhelyszín időszakos nehezítő körülményeit figyelembe kell vennie a pályázónak a verseny időpontjának meghatározásakor (pl. erdős területen intenzív vadászat folyhat stb.)
 
A pályázók köre: a MISZ tagegyesületei
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-    A rendező tagegyesület nevét és elérhetőségét
-    A verseny lebonyolításának helyszínét
-    A sportegyesület megalakulásának évét
-    A sportegyesület jelenlegi taglétszámát
-    A sportegyesületi tagok közül az érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzők létszáma 2019-2020.
-    A sportegyesület minősített íjászversenyzőinek létszáma 2019-2020.
-    A sportegyesület által rendezett versenyek száma és típusa 2018-2021. között.
-    A tervezett verseny versenykiírását
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
-    a helyszín könnyű megközelíthetősége (pl. autópálya, az ország középső részéhez való közelség stb.)
-    a sportegyesület versenyrendezési előélete (különösen a megpályázott szakági versenyhez tartozó rangadók tekintetében)
 
Pályázatot – javasoltan – csak az a sportegyesület nyújthat be, aki megfelelő színvonalú, az adott versenyre vonatkozó nemzetközi versenyszabályzatában leírtak szerinti (3D esetében IAA, pálya és terep esetében WA), a magyar íjászsport jó hírnevét öregbítő versenyt tud lebonyolítani, és rendelkezik versenyrendezési tapasztalattal, referenciával.
 
A pályázó továbbá vállalja, hogy a MISZ hatályos Versenyszervezési szabályzatát betartja, valamint a versenyt teljes körűen lebonyolítja (a teljesség igénye nélkül: szállítás, pályaépítés és -bontás, díjazás stb.). Az OB-k esetében az OB érmeket a MISZ biztosítja.
FIGYELEM!
A versenyszervező köteles a kormány és a hivatalos szervek és a MÍSZ saját, szakmai  COVID19 -re vonatkozó előírásait betartani. Ez utóbbit a Szövetség a honlapon és a közösségi oldalon is kommunikálja.
A versenyszervező köteles az előírásoknak megfelelően helyiséget biztosítani a Magyar Antidopping Csoport esetleges fogadására és a doppingvizsgálatok körülményeit is biztosítani.
 
 
Pályázat beadása: Windischmann Mercédesz fotitkar@misz.hu
Ha kérdés merül fel a fent leírtakon túl, kereshetitek Windischmann Mercédeszt: munkaidőben: 061404 1642
 
Beadási határidő: 2021. november 03. 15h