Megismételt közgyűlés

news

A 2018. május 2-ra meghirdetett Közgyűlés határozatképtelensége miatt – a március 26-ai keltezésű meghívóban leírtak alapján – megismételt Közgyűlésre kerül sor május 16-án 16.00-kor, az Art Guesthause tárgyalótermében (1163 Bp., Batsányi János út 28.).

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A MISZ Iroda a Közgyűlés előtt lekéri a tagegyesületek cégbírósági adatait, így az azokban megnevezett, képviseleti joggal rendelkező megjelenteknek csupán a személyüket igazoló igazolványukat kell bemutatniuk, ahhoz hogy szavazazni tudjanak. Meghatalmazás esetén a két tanúval ellenjegyzett meghatalmazásra is szükség lesz a személyi azonosítás mellett. Ha az egyesület képviselőjének személye megváltozott, de a változás még nem szerepel a cégközlönyben, akkor a fent leírtakon felül szükség lesz az új képviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyvre is, hogy a szavazó lapot ki tudjuk adni számára, és így élni tudjon szavazati jogával.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a közgyűlés előkészületei miatt a MISZ Iroda ügyfélfogadása, ügyintézése a szerdai napon (május 16.) 12.00 után szünetel.