Közgyűlés 2019

news

A Magyar Íjász Szövetség elnöke, az elnökség döntése alapján, éves rendes közgyűlést hív össze 2019. május 3-án (péntek) 8 órakor, az Eleven Íjász Központban (1163 Budapest, Margit u. 28.).

A közgyűlés napirendi pontjai:

1.    A számviteli törvény szerinti 2018. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznú jelentés elfogadása
2.    Az elnökség 2018. évi szakmai beszámolójának és a 2019. évi szakmai tervének elfogadása
3.    A 2019. évi költségvetési terv elfogadása
4.    Szakmai Bizottságok beszámolói
5.    Ellenőrző Testület tagjainak választása
6.    Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása
7.    Sportolói Bizottság tagjainak megválasztása
8.    Alapszabály módosítás (Sportolói Bizottság rögzítése)
9.    Törlések, tagfelvételi kérelmek elbírálása

Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, amennyiben újabb napirendi pont felvételét kérik, azt a közgyűlés időpontját megelőző legalább 14 (tizennégy) nappal írásban juttassák el a MISZ irodának (misz@misz.hu mail címre).

A közgyűlésre minden rendes tag egy képviselőt delegálhat. A képviselő egy szavazattal rendelkezik.

Kérjük tisztelt tagszervezeteinket, hogy képviselőiket előzetesen jelentsék be!

A közgyűléshez kapcsolódó beszámolókat és anyagokat a tagjaink által megadott e-mail címekre kiküldjük, illetve a Szövetség honlapjáról tölthetik és olvashatják el 21 nappal a közgyűlés előtt.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes a megjelölt időpontban, úgy az új törvényi szabályozásnak megfelelően, a megismételt közgyűlés 2019. május 10. (péntek) 16 órakor lesz megtartva, ugyanazon napirendi pontokkal.
A megismételt közgyűlés helyszíne: Art Guesthouse tárgyalóterem, 1163 Budapest, Batsányi János út 28.
A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.