Közgyűlés 2023

news

Tisztelt Tagegyesületünk! Tisztelt Egyesületi Képviselő!

A Magyar Íjász Szövetség elnöke, az elnökség döntése alapján, éves rendes közgyűlést hív össze. A közgyűlést 2023. május 25-én (csütörtök) délután 17.00 órakor, az Art Guesthouse tárgyalótermébe, 1163 Budapest, Batsányi János út 28 szám alatt tartják.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes 2023. május 25-én (csütörtök) délután 17 órakor, úgy a megismételt közgyűlést 2023. május 25. (csütörtök) 17.30 órakkor rendezik meg. Kérjük a meghívottak szíves visszajelzését az iroda@misz.hu email címre a részvétellel kapcsolatban.

A közgyűlés napirendi pontjai:
1. A számviteli törvény szerinti 2022. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznú jelentés  elfogadása
2. Az elnökség 2022. évi szakmai beszámolójának és a 2023. évi szakmai tervének elfogadása
3. A 2023. évi  költségvetési terv elfogadása
4. Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása
5. Szakmai Bizottságok beszámolói és azok elfogadása
 
Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy amennyiben újabb napirendi pont felvételét kérik, azt a közgyűlés időpontját megelőző legalább 14 (tizennégy) nappal, írásban juttassák el a MISZ irodának (iroda@misz.hu mail címre).
A közgyűlésre minden rendes tag egy képviselőt delegálhat. A képviselő egy szavazattal rendelkezik.
Kérjük tisztelt Tagszervezeteinket, hogy képviselőiket, lehetőség szerint előzetesen jelentsék be!
A közgyűléshez kapcsolódó beszámolókat és anyagokat a Szövetség honlapjáról tölthetik és olvashatják el 21 nappal a közgyűlés előtt.
 
A megismételt közgyűlés 2023. május 25. (csütörtök) 17óra 30 perckor, ugyanazon a helyen, ugyanazon napirendi pontokkal lesz megtartva, amely közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes (Alapszabály, V. cikk. 10.§ 4. bek.).