Közgyűlés 2022

news

A Magyar Íjász Szövetség elnöke, az elnökség döntése alapján, éves rendes, tisztújító közgyűlést hív össze (a meghívó letölthető az alábbi linkről). A közgyűlés időpontja 2022. május 19. (csütörtök) reggel 6.00 óra, helyszíne az Art Guesthouse tárgyalóterme (1163 Budapest, Batsányi János út 28.)

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes május 19.-én, úgy a megismételt közgyűlés időpontja 2022. május 26. (csütörtök) 17.00 óra. Kérjük a meghívottak szíves visszajelzését az iroda@misz.hu email címre a részvétellel kapcsolatban.

 
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. A számviteli törvény szerinti 2021. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznú jelentés elfogadása
2. Az elnökség 2021. évi szakmai beszámolójának és a 2021. évi szakmai tervének elfogadása
3. A 2022. évi költségvetési terv elfogadása
4. Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása
5. Szakmai Bizottságok beszámolói és azok elfogadása
6. Alapszabály V. cikk A KÖZGYŰLÉS 10.§(4pontjának (4) bekezdésének megváltoztatása : közgyűlés meghirdetett, eredeti dátum, időpontja után 30 perccel határozat képes.
   Eredeti határozat:
   V. cikk
   A KÖZGYŰLÉS
   „10.§(4)„
   VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:
   30 perccel 
7. Tisztségviselők választása
8. Törlések, egyesületi tagfelvételi kérelmek elbírálása
 
Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy amennyiben újabb napirendi pont felvételét kérik, azt a közgyűlés időpontját legalább 14 (tizennégy) nappal megelőzően írásban juttassák el a MISZ irodának az email címére (iroda@misz.hu).
 
A közgyűlésre minden rendes tag egy képviselőt delegálhat. A képviselő egy szavazattal rendelkezik.
 
Kérjük tisztelt Tagegyesületeinket, hogy Képviselőiket, lehetőség szerint előzetesen jelentsék be!
 
A közgyűléshez kapcsolódó beszámolókat és anyagokat a közgyűlést megelőző 21 nappal elérhetővé tesszük a Szövetség honlapján (www.misz.hu/dokumentumok). A 2022-es közgyűléshez tarozó eseti meghatalmazás nyomtatványa innen is elérhető.
 
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes május 19.-én, úgy a megismételt közgyűlés 2022. május 26. (csütörtök) 17.00 órakor, ugyanazon a helyen, ugyanazon napirendi pontokkal lesz megtartva, amely közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes (Alapszabály, V. cikk. 10.§ 4. bek.).
 
Jelölő bizottság:
Dr. Sipka Judit
Petrik Tímea
Negrea Edit
A jelöléseket a drsipka@budapestiugyved.hu címre várjuk.
 
Budapest, 2022. április 20.
 
 
Megjelenésére feltétlenül számítok!
 
 
Üdvözlettel:
VÁNKY SEBASTIAN SK.
     elnök