Sportesemény támogatási felhívása

news

A Honvédelmi Sportszövetség nyílt pályázatot hirdet sportesemények szervezésére.

A MÍSZ idén csatlakozott a Honvédelmi Sportszövetség tagszervezetei közé, amellyel új lehetőségek nyíltak meg előttünk. A HS nyílt pályázatára hívjuk fel a figyelmet, amely komplex programok támogatására irányul.
 
Az alábbi tevékenységeket kívánják támogatni
a. komplex, minél többféle aktivitást biztosító családi sportesemények, családi napok
szervezése
b. komplex tematikus napok történelem, kulturális és sport műveltségterületen
c. honvédelmi neveléssel összefüggő rendezvény
d. Nemzeti és helyi jelentőségű ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések szervezése
 
A támogatás keretei
a. Jelen támogatási felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 40.000.000,- forint.
b. Jelen felhívás keretében igényelhető összeg programonként legfeljebb 3.000.000 forint.
c. Jelen felhívás keretében egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat.
 
Támogatásban részesíthetők köre
Tagszervezeteken kívüli egyéb szervezetek, úgymint helyi önkormányzatok, helyi
önkormányzatok társulásai, helyi önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági
társaságok, civil szervezetek (egyesületek, szövetségek, alapítványok), egyházi jogi személyek
(együtt: Egyéb szervezetek).
 
További részleteket a támogatási felhívásban találhattok.